🪶 Ons jaarthema

Vele pluimen maken sterke vleugels

Elke maand werken we rond een verhaal uit het boek ‘Geluk voor kinderen’ van Leo Bormans. In dit boek vinden we 10 spannende voorleesverhalen over 10 geluksvogels. Elk verhaal is opgebouwd op één van de tien pijlers van geluk, waarmee de kinderen aan de slag kunnen gaan en hun eigen sterktes aanspreken en versterken. Het geeft kansen om te werken rond thema’s als geluk, vriendschap en positief denken, samen praten en nadenken over onszelf en de betekenis van alles wat we doen.

Vrije Basisschool Lapscheure

10 vogels betekenen 10 sleutels tot geluk:

  • SPORO: durven dromen en stap voor stap die dromen waar maken (= doelen)
  • KAKETOE: een goede band hebben met anderen (= relaties)
  • ALBA: een open houding en oog voor het grotere geheel (= openheid en zingeving)
  • KAGOE: je omgeving goed observeren en waarderen (= opmerken en waarderen)
  • DIPPER: blij zijn met wie je bent (= mezelf zijn)
  • HOKKO: iets doen voor anderen (= geven)
  • MINGO: gevoelens kunnen uiten en een positieve houding aannemen (= emoties)
  • NANDOE: gezond zijn (= gezond lichaam)
  • KEA: nieuwsgierig zijn, graag leren, nieuwe dingen uitproberen (= uitproberen)
  • BRANTA: moedig en veerkrachtig zijn (= kracht)